Velkommen til Svenstrup Kirke 
 

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Fredag d. 2. september 2022 kl. 17.00 - 20.00

Igen i år inviterer menighedsrådet sammen med præsten til sommerfest i præstegårdshaven Kalvehavevej 3 Svenstrup.

Vi inviterer alle fra sognet til en hyggelig sensommerfest. Der vil være levende musik ved Richardt Nielsen. Der vil også være bål med mulighed for at børnene kan lave snobrød.

Vi tænder op i grillen. Menighedsrådet serverer salat, brød, kartoffelsalatog drikkevarer.
Kødet medbringer i selv.

Kage og kaffe kan købes til støtte for Svenstrup friskole.
Så alt du skal medbringe, er dit gode humør, tæppe og klapstol - vi har et begrænset antal stole og borde.

Vi glæder os til ar se Jer.

Frivillige

I Svenstrup søger vi frivillige og vi håber du kunne være en af dem! Vi har et godt netværk af etablerede frivillige men kunne godt tænke os at blive endnu flere. Så kig godt på opslagene  under punktet "Præsten skriver" i venstre side og se, om det ikke kunne være noget for dig.
     

----ooOOoo----      

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet