Velkommen til Svenstrup Kirke 


MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
 
Se retningslinjerne for Svenstrup Kirke HER

 

oooOOOooo
 
Besøg af præsten
Dersom nogen i sognet føler et behov for at få lettet sind og tanker gennem en fortrolig samtale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontakte sognepræsten.

Det kan ske for os alle, at vi havner i situationer, hvor livet er svært - sommetider kan det endda føles ubærligt - og livsmodet synes helt at forsvinde. Det kan der være mange forskellige grunde til. Og vi mangler måske en at tale med, så vi kan sætte ord på de svære følelser, og på den måde blive lettet for det, der tynger.

Her står sognepræsten til rådighed. Man kan altid kontakte ham. Og der mindes om, at en sådan samtale sker under absolut tavshedspligt.

Kontakt sognepræst: Frederik Birkler, Tlf.: 4076 7611 - Mail: fbi@km.dk

 

oooOOOooo
 

Alle Helgen-søndag 1. november
På denne særlige søndag i kirkeåret vil navnene på alle sognets døde og begravede siden sidste Alle Helgen blive læst op i kirken. Og der vil blive tændt et lys for hver enkelt. Desuden vil der efter gudstjenesten være mulighed for at tage et gravstedslys med og tænde ude på gravstedet .
   

oooOOOooo

 Julehjælp 2020  

Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren. Alligevel ønsker vi at være ude i god tid.

Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra Mads Clausen fonden andre kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev oprettet i 1977. Sidstnævnte bestyres af præsten.

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten eller et medlem af menighedsrådet.

Henvendelse kan ske via e-mail, eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og tlf.nr./e-mail.

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavshedspligt.

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så mange som muligt kan få del i julehjælps midlerne.
  
Der kan ansøges indtil den 15. november.

Kontakt:
Sognepræst: Frederik Birkler,
Tlf.: 4076 7611
Mail: fbi@km.dk

Maja Jørgensen, tlf.: 2547 0050 
Mail: majamajavestermarken25@gmail.com

 

oooOOOooo
 

Vedr. juleaftens gudstjenester
 
Der vil i år på juleaftensdag d. 24. december blive afholdt i alt 3 gudstjenester i Svenstrup Kirke . Dette skyldes coronaen, som tvinger os til at passe ekstra på i større forsamlinger. Mere herom i næste udgave af "E Svenstruppe"
.

 
oooOOOooo
 
 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Jonna Olsen

tlf. 61 30 13 41
 
 

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet