Velkommen til Svenstrup Kirke   

Hilsen fra kirken i forbindelse med
guld- og diamantbryllupper samt runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 80, 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

   

Alle Helhens gudstjeneste 4. nov. kl. 19:00

Under gudstjenesten vil navnene på dem, som er døde i sognet siden sidste alle helgens blive læst op, hvorefter der vil blive holdt 1 minuts stilhed.

Ved gudstjenestens afslutning vil alle få udleveret et lys, som man kan sætte ude ved graven af én, som man har mistet.

 

Mindegudstjeneste for afslutningen af 1. Verdenskrig
11. november kl. 10:30

Under gudstjenesten vil der blive vist en lille kort film, som er blevet lavet i samarbejde mellem Svenstrup Lokalhistoriske Arkiv og Svenstrup kirke til minde over de faldne fra sognet.

Efter gudstjenesten vil der blive lagt en krans ved mindestenen.

I våbenhuset vil der være et lille udpluk af de minder og ting fra 1. Verdenskrig, og som man vil kunne se til Svenstrup Lokalhistoriske Arkivs udstilling i forbindelse med 100 årsdagen for krigens afslutning. Udstillingen vil blive åbnet efter mindehøjtideligheden i Svenstrup Kirke.


----------------------------------------------------------------------  
 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

Lørdagsdåb

   

Organist søges
Læs her
 

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Martha Thomsen

tlf. 21 91 76 75
 
 
*******************

ALTERGANG

Det vil fremover være mulig at vælge saft frem for vin under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet