Velkommen til Svenstrup Kirke  

---ooOOoo---

  Graver til Svenstrup Kirke søges
Se stillingsopslaget her


 ---ooOOoo---

   

Julehjælp 2021

Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren.
Alligevel ønsker vi at være ude i god tid.
   
Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra Mads Clausen fonden andre kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev oprettet i 1977. Sidstnævnte bestyres af præsten.

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten.
 
Henvendelse kan ske via e-mail, eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og telefon.nr. / e-mail.

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt
tavshedspligt.
 
Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses.
 
Der kan 
ansøges indtil den 8. december.
 
Kontakt  sognepræst Casper M. Rojahn
Telefon: 7445 6205, mobil: 21677205
e-mail: casro@km.dk

 

 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet