Velkommen til Svenstrup Kirke       
Graver til Svenstrup Kirke søges
Læs mere her
   
   
----ooOOoo----ooOOoo----
   

Kære Svenstrupsogn

Der har i år i Sønderborg provsti været en alvorlig personalemangel grundet flere langtidssygemeldinger og ledige stillinger. Jeg og de tilbageværende har derfor haft meget overarbejde, for at dække alle sogne. Jeg har i den forbindelse faldet bagud med at afvikle mine friweekender. Dette skyldes, at jeg ikke ville lægge mine kollegaer yderligere til last, da jeg fra egen erfaring vidste, hvor hårdt de var spændt for. 

Nu har dommens dag dog indfundet sig. Den nye provstisekretær kontaktede mig i går og fortalte mig, at jeg har ikke færre end 6 friweekender, der skal afholdes i dette kalenderår. Jeg vidst godt, at jeg havde nogle weekender tilbage, men havde ikke forestillet mig, at det var en den størrelsesorden. Jeg talte med provsten i håbet om, at disse i stedet kunne blive udbetalt, men desværre har stiftet brugt alle deres penge på vikarer og det er derfor ikke muligt. Det eneste der lykkedes mig, var således at få de 6 friweekender forhandlet ned til 5 og så bliver den sidste overført til næste år.

Det har været særdeles vanskeligt at finde 5 weekender, hvor jeg kunne holde fri. Jeg ville ikke gå glip af de vigtigere gudstjenester og dem er der mange af her i slutningen af året. Høstgudstjenesten, Allehelgen og de fire Adventsgudstjenester ville jeg så nødigt have, at Svenstrup skulle stå uden egen præst. 

Jeg har derfor i stedet måtte lægge mange af weekender allerede her i september og oktober. Derfor er de nyligt udsendte lokalblade altså allerede forældet og indeholder forkert information. Jeg sørger for at opdatere hjemmesiden med de korrekte tider og datoer og vil også huske at nævne det oppe i kirken til søndagsgudstjenesterne. 

Der er allerede fundet en løsning til næsten alle gudstjenesterne og jeg vil opdatere hjemmesiden, når de sidste datoer er faldet på plads. 

Jeg beklager denne ulejlighed og forvirring. Det er en stor ændring i kirkens kalender og den kommer med kort varsel. Næste år burde personaleproblemerne i provstiet være væsentligt forbedret og jeg vil også gøre mit til at sørge for at få holdt mine friweekender løbende, så denne situation ikke gentager sig.

Jeg beklager endnu engang for ulejligheden og ser frem til at se jer alle til de resterende gudstjenester oppe i Svenstrup kirke.
 

Venlig hilsen

Sognepræst Casper Rojahn

 


----ooOOoooo
   

Frivillige

I Svenstrup søger vi frivillige og vi håber du kunne være en af dem! Vi har et godt netværk af etablerede frivillige men kunne godt tænke os at blive endnu flere. Så kig godt på opslagene  under punktet "Præsten skriver" i venstre side og se, om det ikke kunne være noget for dig.
      

----ooOOoo----      
   

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet