Velkommen til Svenstrup Kirke 


     

MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
 
Se retningslinjerne for Svenstrup Kirke HER

  

 

Fællesgudstjeneste for de fem Nordalsiske Sogne
2.Pinsedag d. 1.juni kl. 14.00 i Egen Kirke

(pga. Covid 19 må der ikke afholdes gudstjeneste på Nygaard i år)

Vel mødt – og med venlig hilsen fra præster og menighedsråd i
Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl, Svenstrup og Egen. 
KONFIRMATION  udsættes til 

Lørdag d. 12. september

   

   

I denne corona/covid-19 periode vil der løbende
blive lagt videoer på nettet med andagter,
prædikener og opmuntrende ord.
Du kan følge dem her
:

5. søndag efter påske

SE ALLE FILM HER


SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet
www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!

Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig! 

Læs mere på www.SnakSammen.dk Hjælpere søges til plejehjemsgudstjenester.

Vi har brug for frivillige hjælpere i forbindelse med plejehjemsgudstjenester i Guderup Plejecenter, hvor Svenstrup Sogn har en gudstjeneste ca. en gang hver anden måned.

Hjælpen består i følgende opgaver:

Inden gudstjenesten: Stille stole frem. Finde og lægge en salmebog på hver stol. Ordne et alterbord. Dække op til kaffe og kage, servere kaffe og kage, og meget gerne med lidt hyggesnak med de ældre inden gudstjenesten skal gå i gang. Hjælpe de ældre med at finde en plads.

Under gudstjenesten: Hjælpe med at slå op i salmebøger. Gå rundt under altergangen og uddele bægere og samle dem ind igen.

Efter gudstjenesten: Stille stole og borde på plads. Samle salmebøgerne ind, og søge for at kalk, fad og bægere bliver vasket og klar til næste gang.

 Kontakt Svenstrup Præsten på tlf. nr. 7445 6205 / 2167 7205 eller på mail: maimi@km.dk


Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

Lørdagsdåb

   


  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Jonna Olsen

tlf. 61 30 13 41
 
 
*******************

ALTERGANG

Der uddeles fremover saft under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet