Velkommen til Svenstrup Kirke 


     

Afskeds Reception

Maiko har fået nyt embede, derfor inviterer vi alle til kaffe og kage på Svenstrup forsamlingshus, så man har mulighed for at sige farvel/hilse af.

Søndag d. 26. juli
efter gudstjenesten kl. ca. 11.30

Der er ingen tilmelding.

Svenstrup Menighedsråd

  

 

MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
 
Se retningslinjerne for Svenstrup Kirke HER

 

I anledning af 100 året for Danmarks genforening har Torben (graver) udtrykt sin nationalfølelse og været kreativ med blomster, de røde og hvide farver. 

Senere på året d. 4/11 kommer professor emeritus Martin Schwarts Lausten og fortæller om “Den Kirkelige genforening”.

Der kommer mere info og opslag senere.

Kilk på billeder herover
    

   

KONFIRMATION  udsættes til 

Lørdag d. 12. september

   

   

I denne corona/covid-19 periode vil der løbende
blive lagt videoer på nettet med andagter,
prædikener og opmuntrende ord.

SE ALLE FILM HER Hjælpere søges til plejehjemsgudstjenester.

Vi har brug for frivillige hjælpere i forbindelse med plejehjemsgudstjenester i Guderup Plejecenter, hvor Svenstrup Sogn har en gudstjeneste ca. en gang hver anden måned.

Hjælpen består i følgende opgaver:

Inden gudstjenesten: Stille stole frem. Finde og lægge en salmebog på hver stol. Ordne et alterbord. Dække op til kaffe og kage, servere kaffe og kage, og meget gerne med lidt hyggesnak med de ældre inden gudstjenesten skal gå i gang. Hjælpe de ældre med at finde en plads.

Under gudstjenesten: Hjælpe med at slå op i salmebøger. Gå rundt under altergangen og uddele bægere og samle dem ind igen.

Efter gudstjenesten: Stille stole og borde på plads. Samle salmebøgerne ind, og søge for at kalk, fad og bægere bliver vasket og klar til næste gang.

 Kontakt Svenstrup Præsten på tlf. nr. 7445 6205 / 2167 7205 eller på mail: maimi@km.dk


Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

Lørdagsdåb

   


  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Jonna Olsen

tlf. 61 30 13 41
 
 
*******************

ALTERGANG

Der uddeles fremover saft under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet