Velkommen til Svenstrup Kirke 


MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
 
Se retningslinjerne for Svenstrup Kirke HER

 

Nyt fra Kirken.

Fra d. 15/8 står vi uden sognepræst.
Tiden indtil d. 21/9 vil være en tid med skiftende præster, men fra d. 21/9 er Frederik Birkler fast vikar, til der omkring marts forhåbentlig bliver ansat en ny sognepræst. Stillingen forventes opslået i januar, når det nye menighedsråd er på plads.

I tiden uden sognepræst er det Kitty Hougaard der fører kirkebogen.

Fra d. 21/9: Ved almindelige kirkelige handlinger f.eks. dåb, bryllup mm.  henvises der til Frederik Birkler – tlf. 4076 76 11
eller mail:
fbi@km.dk

Nadver: Det er igen mulig at komme til alters. Frederik Birkler vil sørge for at denne væsentlige del af gudstjenesten kommer til at foregå på betryggende måde og ud fra gældende retningslinjer.

Alle Helgen: I den forbindelse vil navne på afdøde blive læst højt og der vil blive tændt et lys. Der er mulighed for at tage et gravstedslys med og tænde på gravstedet efter gudstjenesten. En invitation til de efterladte.

oooOOOooo

 
Kommende konfirmander.

Er man kommende konfirmand (2021) skriver man en mail direkte til Sønderborg provsti mail: soenderborg.provsti@km.dk
Eller tlf. 21 18 85 18 Provst, Anne Magrethe Hvas.

Så vil I få direkte besked så snart der er noget på plads. 

oooOOOooo

 

Resultat af menighedsrådsvalg i Svenstrup kirkesogn 15. september 2020

Der var valgforsamling til menighedsrådet den 15. september 2020.

Følgende blev valgt ind.

Klaus Have Hansen                    13 stemmer

Leif Melchior                                9 stemmer

John S. Christensen                     9 stemmer

Karin Stavski                                8 stemmer

Leo V. Olsen                                 6 stemmer

Maja Jørgensen                           6 stemmer

Som suppleant valgtes Agnes Nielsen med 16 stemmer

Alle ønskes tillykke med valget. Det nye menighedsråd konstituerer sig i november og tiltræder 1. søndag i advent når det nye kirkeår begynder.

Det skal samtidig meddeles at der er mulighed for at udløse et afstemningsvalg. Fremgangsmåden er følgende:

·          Kandidatliste skal indgives senest 13. oktober 2020 kl. 23.59

·          Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet

·          Der skal være mindst 6 stillere, som underskriver på kandidatlisten

·          Funktionsperioden for menighedsrådet er 4 år.

·          Kandidatlisten skal udarbejdes på en af kirkeministeriets godkendt formular

Kandidatlisten kan afleveres til

Leo Vindahl Olsen
Nørreskovvej 37, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211
leovindahl@gmail.com

eller

Karin Stavski
Sandvigvej 7, Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 7445 9213 / 6128 9213
kbstavski@gmail.com


Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Jonna Olsen

tlf. 61 30 13 41
 
 
*******************

ALTERGANG

Der uddeles fremover saft under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet