Velkommen til Svenstrup Kirke 


 

MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
 
Se retningslinjerne for Svenstrup Kirke HER
Se retningslinjerne fra Kirkeministeriet  HER

 

Tre juleaftensgudstjenester i år
med tilmelding!

Covid-19 kommer desværre til at spille en rolle også i afviklingen af gudstjenester på Juleaftensdag. Vi skal holde afstand – også i kirken.
 
Der er plads til 50 personer i kirken under gudstjenesten.
 
Derfor afholdes der i år tre julegudstjenester d. 24. december, som det kan ses af gudstjenestelisten, i lokalbladet eller på kirkens hjemmeside.

Det vil derfor være nødvendigt med tilmelding, som foregår efter ”Først til mølle-princippet”, til en af følgende gudstjenester.

Klokken 13.00 ved pastor F. Birkler

Klokken 14.30 ved pastor F. Birkler

Klokken 16.00 ved provst A. M. Hvas

Derfor: Ønsker du at deltage i gudstjenesten i Svenstrup Kirke på Juleaftensdag, så kontakt venligst Leo V. Olsen. Han kan træffes enten på tlf.7445 8211 / 2674 6211 eller pr. e-mail leovindahl@gmail.com

Gudstjenesten kl.13.00 kan ses (Live-streaming) på kirkens facebookside.

https://www.facebook.com/Svenstrup-Kirke-714096511957750

Den vil da også kunne ses senere, samme sted, når man har tid.

Svenstrup Menighedsråd

Menighedsrådets PrivatlivspolitikoooOOOooo
 
Besøg af præsten
Dersom nogen i sognet føler et behov for at få lettet sind og tanker gennem en fortrolig samtale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontakte sognepræsten.

Det kan ske for os alle, at vi havner i situationer, hvor livet er svært - sommetider kan det endda føles ubærligt - og livsmodet synes helt at forsvinde. Det kan der være mange forskellige grunde til. Og vi mangler måske en at tale med, så vi kan sætte ord på de svære følelser, og på den måde blive lettet for det, der tynger.

Her står sognepræsten til rådighed. Man kan altid kontakte ham. Og der mindes om, at en sådan samtale sker under absolut tavshedspligt.

Kontakt sognepræst: Frederik Birkler, Tlf.: 4076 7611 - Mail: fbi@km.dk

 

oooOOOooo 

   

  

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

NB  -  NB  -  NB

Privatlivspolitik for
SVENSTRUP MENIGHEDSRÅD

  

   

Meddelelse fra præsten:

Læs her 

    

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Jonna Olsen

tlf. 61 30 13 41
 
 

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet