Velkommen til Svenstrup Kirke MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
Se retningslinjerne fra Kirkeministeriet  HER

 

Skærpede krav og retningslinjer
vedr. kommende gudstjenester i Svenstrup Kirke:

1.
Gudstjenesten må højst vare 30 minutter.

2.
Der må ikke være fællessang. Der vil dog alligevel være en enkelt           salme, som synges solo af vores kirkesanger. Vi andre følger med i           salmebogen, mens Susanne synger.

3.
Trosbekendelsen fremsiges alene af præsten foran altret.
 Vi andre må tænke den med. Præsten siger også selv ”Amen” efter            bønner og velsignelse. Også her må vi tænke med.

4.
Nadver vil være en del af gudstjenesten den sidste søndag i måneden.
Næste gang bliver altså søndag d.31.januar.

5.
Efter de nye arealkrav må der højst være 27-28 deltagere ved en               gudstjeneste, (præst og kirkebetjening tælles ikke med). 
Og der skal stadig være en afstand  på 2 m mellem deltagerne.

6.
Gudstjenesterne live-streames, og lægges ud på kirkens hjemmeside         hvor den vil kunne  ses hele søndagen indtil mandag middag.

 

 Se søndagens gudstjeneste her

Den 21. februar 2021

 

Besøg af præsten
Dersom nogen i sognet føler et behov for at få lettet sind og tanker gennem en fortrolig samtale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontakte sognepræsten.

Det kan ske for os alle, at vi havner i situationer, hvor livet er svært - sommetider kan det endda føles ubærligt - og livsmodet synes helt at forsvinde. Det kan der være mange forskellige grunde til. Og vi mangler måske en at tale med, så vi kan sætte ord på de svære følelser, og på den måde blive lettet for det, der tynger.

Her står sognepræsten til rådighed. Man kan altid kontakte ham. Og der mindes om, at en sådan samtale sker under absolut tavshedspligt.

Kontakt sognepræst: Frederik Birkler, Tlf.: 4076 7611 - Mail: fbi@km.dk

 

oooOOOooo 

   

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet