Konfirmandindskrivning for konfirmation i år 2019

Der er orientering og indskrivning for næste års konfirmation søndag d. 19. august efter gudstjenesten i konfirmandladen, og undervisningen forventes at starte tirsdag d. 21. august, kl. 15:30.

Udover undervisning på tirsdage fra kl. 15:30, så er der også planlagt undervisning følgende tre lørdage:

Lørdag d. 17 nov. 2018

Lørdag d. 26 jan. 2019

Lørdag d. 13 april 2019

Lørdagsundervisningen er obligatorisk, og fravær vil kunne resultere i at man ikke bliver konfirmeret.

Konfirmationen bliver afholdt Palmesøndag d. 14. april, 2019

 

Flytning af konfirmationsdato

Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er blevet vedtaget i menighedsrådet, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fastholdelse af konfirmation på palmesøndag. 

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk efteruddannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være muligt for præsten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder også at konfirmationen ville være blevet flyttet i det år under alle omstændigheder.

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde til undervisning alle tre lørdage, som er nødvendige udover tirsdagene for at leve op til den nuværende krav af antal lektioner. Flytningen af dato vil derfor også give lidt mere fleksibilitet, så de ikke med det samme kommer til at stå overfor en afvisning pga. for meget fravær.

Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fem år frem:

2019 – Palmesøndag, 14 april

2020 – Palmesøndag, 5 april

2021 – Bededag, 30 april

2022 – Bededag, 13 maj

2023 – Bededag, 5 maj