Nyt


KLOKKETÅRN:

Det er nu så vidt at det nye ringeanlæg er taget i brug. Billederne viser tårn, teknik og montering.

 

      

 

 

Præstegården:

udskiftningaf stråtaget på konfirmandladen er færdig gjort, det er blevet rigtig flot.
 

    

AFLÅSNING AF KIRKEN:

Menighedsrådet har besluttet at aflåse kirken i nattetimerne i en periode frem til jul. Kirken vil fremover være aflåst uden for gravers arbejdstid af hensyn til forsikring og evt. Indbrud.

 

NYT