Nyt


Nyt tråtag på præstegårdens øst-side


    

AFLÅSNING AF KIRKEN:

Menighedsrådet har besluttet at aflåse kirken i nattetimerne i en periode frem til jul. Kirken vil fremover være aflåst uden for gravers arbejdstid af hensyn til forsikring og evt. Indbrud.

 

NYT