MEDDELELSE
vedr. Covid-19/Corona-virus:
Se retningslinjerne fra Kirkeministeriet  HER

 

Skærpede krav og retningslinjer
vedr. kommende gudstjenester i Svenstrup Kirke:
 

1.
Gudstjenesten må højst vare 30 minutter.

2.
Der må ikke være fællessang. Der vil dog alligevel være en enkelt salme, som synges solo af vores kirkesanger. Vi andre følger med i salmebogen, mens Susanne synger.

3.
Trosbekendelsen fremsiges alene af præsten foran altret.
 Vi andre må tænke den med. Præsten siger også selv ”Amen” efter            bønner og velsignelse. Også her må vi tænke med.

4.
Nadver vil være en del af gudstjenesten den sidste søndag i måneden.
Næste gang bliver altså søndag d.31.januar.

5.
Efter de nye arealkrav må der højst være 27-28 deltagere ved en               gudstjeneste, (præst og kirkebetjening tælles ikke med). 
Og der skal stadig være en afstand  på 2 m mellem deltagerne.

6.
Gudstjenesterne live-streames, og lægges ud på kirkens hjemmeside hvor den vil kunne  ses hele søndagen indtil mandag middag.