Gudstjenester

   

Corona-restriktionerne er nu blevet lempet. Kirkens gudstjeneste må igen have en normal længde. Der er åbnet for fællessang. Arealkravet er ændret til 2 kvm pr. person, så der nu må være 48 personer i kirken.
   
Indtil videre vil gudstjenesten fortsat blive live-streamet på Svenstrup Kirkes Facebook-side:
https://www.facebook.com/Svenstrup-Kirke

   

Maj  
  

Pinsedag d.23.maj kl.10.30  v/CR
   

2.Pinsedag d.24.maj kl.14.00
Friluftsgudstjeneste på Nygaard 
   

Trinitatis søndag d.30.maj kl.10.30 (nadver)  v/CR

   
(CR = Casper Rojahn)

Gudstjenestens forløb

 

Klokkeringning

Præludium

Indgangsbøn

 

1. salme

Hilsen (præst):
Herren være med jer!
Svar (menighed):
Og Herren være med dig!
Bøn og Læsning

 

2. salme/Dåb
Læsning
Trosbekendelsen
(udelades ved dåb)

 

3. salme
Evangelie-læsning
Prædiken, meddelelser
og Apostolsk hilsen

Musikinterval

 

4. salme
Nadver
(ritual A)

Efter sidste bortsendelse
synges ét eller to salmevers

Bøn og Velsignelse

 

5. salme
Udgangsbøn
Postludium