Gudstjenester

 

Korte gudstjenester 


Pastor Frederik Birkler vil  holde korte andagter på ca. ½ times varighed her i Corona-tiden.
De vil også blive livestreamet på Svenstrup kirkes Facebook side.

https://www.facebook.com/Svenstrup-Kirke

 
 

 

Januar 2021


Septuagesima søndag d. 31. jan. kl.10.30  (nadver)
v/ Frederik Birkler

  

 

 

Februar
 

Seksagesima søndag d.7.febr. kl.10.30 

v/ Frederik Birkler


Fastelavn søndag d.14.febr. kl.10.30

v/ Frederik Birkler

 

1.søndag i Fasten d.21.febr. kl.10.30

v/ Frederik Birkler 

 

2.søndag i Fasten d.28.febr. kl.10.30 (nadver)
v/ Frederik Birkler
   

 

Marts

 

3.søndag i Fasten d.7.marts kl.10.30  

v/ Frederik Birkler

 

Midfaste søndag d.14.marts kl.10.30 
v/ Frederik Birkler
 

Marie Bebudelsesdag d.21.marts kl.10.30 
v/ Frederik Birkler

 

Palmesøndag d.28.marts kl.10.30 (nadver) 

v/ Frederik BirklerGudstjenestens forløb

 

Klokkeringning

Præludium

Indgangsbøn

 

1. salme

Hilsen (præst):
Herren være med jer!
Svar (menighed):
Og Herren være med dig!
Bøn og Læsning

 

2. salme/Dåb
Læsning
Trosbekendelsen
(udelades ved dåb)

 

3. salme
Evangelie-læsning
Prædiken, meddelelser
og Apostolsk hilsen

Musikinterval

 

4. salme
Nadver
(ritual A)

Efter sidste bortsendelse
synges ét eller to salmevers

Bøn og Velsignelse

 

5. salme
Udgangsbøn
Postludium