Velkommen til Svenstrup Kirke 


       

oooOOOooo  

 

Sognecafé i konfirmandladen efterår 2021
ved Svenstrup Præstegård.


Vi inviterer alle sangglade indenfor til hyggelige eftermiddage med sange fra Højskolesangbogen, fortælling , kaffe med kage og hyggeligt samvær.
 
Onsdag den 19. oktober kl. 14.30-16.00
Vi mødes igen til en hyggelig eftermiddag med sang, musik og fortælling.
•    Temaet er endnu ikke fastlagt. Annonceres senere
•    Der synges efterårssange.
•    Kaffe med kage til.
 
Velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se dig.
 
Menighedsrådet   
 

 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet