Velkommen til Svenstrup Kirke   

 Julehjælp  

Svenstrup kirke er glade for at kunne meddele at vi råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt trængende bosiddende i kirkesognet.

Vi vil gerne her igennem gøre opmærksom på at man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten eller et medlem af menighedsrådet.

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavshedspligt.

Henvendelse kan ske via e-mail eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og tlf.nr./e-mail.

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så mange som muligt kan få del i julehjælps midlerne. Der kan ansøges indtil den 22. december.

Kontakt info.

Sognepræst Maiko B. C. Miyamoto

maimi@km.dk

74456205 / 21677205

Leo Vindahl Olsen

leovindahl@gmail.com

74458211 / 26746211

Jonna Olsen

Jonnaolsen54@gmail.com

61301341

Karin Stavski

kbstavski@gmail.com

74459213 / 61289213

Maja Jørgensen

Majamajavestermarken25@gmail.com

74459116 / 25470050

John Svane Christensen

john@svanechristensen.dk

20164711

Thorkild Lauritzen

lauritzen.torup@gmail.com

41788107


 
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:
Læs her

  

Organist søges
Læs her
 

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Martha Thomsen

tlf. 21 91 76 75
 
 
*******************

ALTERGANG

Det vil fremover være mulig at vælge saft frem for vin under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet