Kirkevært

Kirkeværtsordning

 

I Svenstrup Kirke kan enhver melde sig til gruppen af kirkeværter og efter en introduktion skiftes med de andre frivillige om at varetage gudstjenestens værtsforpligtigelser sammen med præsten.

Det drejer sig om nedenstående opgaver, som skal understrege samhørigheden mellem kirkegængere, ansatte og præst omkring ejerskabet til gudstjenesten og dens budskab:

  • -At tænde levende lys 30 min før gudstjenestestart.
  • -At aftale med kirketjener og præst om, hvorvidt der er særlige forhold omkring dagens gudstjeneste.
  • -At stå ved indgangen og hilse på alle og dele salmebøger ud.
  • -At vise børn og forældre, at der er et børnerum under orglet + evt. uddele børnebøger.
  • -At læse ind- og udgangsbøn..
  • -At læse kirkebønnen
  • -At stå for udskænkning af kaffe efter gudstjenesten.
  • FRIVILLIGT: At assistere præsten ved nadver oppe ved alteret, MEN KUN  når der er mange altergæster.

Følgende er valgfrit for den enkelte kirkevært og for præsten og skal aftales med præsten forud for hver gudstjeneste:

*At læse kirkebøn, at læse de indledende ord fra Matthæus og Markus ved barnedåb, *at assistere ved nadver nede i kirken (for dårligt gående) og *at assistere ved nadver oppe ved alteret.

Fordi vi tror på, at Gud blev menneske, handler alt i kristendommen om samtale og nærhed mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes.

*Derfor er det meget vigtigt, at vi modtager fællesskabets hjælp til at fokusere på menneskelig varme og nærhed i vores gudstjeneste.

*Derfor byder vi hinanden velkommen til gudstjenesten og præsenterer gudstjenestens menneskelige eksistentielle tema.

*Derfor sidder præsten sammen med menigheden, når han ikke skal tjene Gud og menigheden ved alteret.

*Derfor har vi et stykke meditativ musik og kun én bibelsk læsning ud over dagens evangelietekst.

*Derfor gør vi i det hele taget meget ud af musikken - også den rytmisk prægede - og inviterer dygtige amatører til at bidrage.

*Derfor prædiker præsten som regel stående under korbuen, for at øge nærværet og understrege evangeliefortolkningens udgangspunkt i ligeværdig samtale og åndelig medvandring.

*Derfor lægger vi meget vægt på en stemning af humor og omsorg, meditation og nærvær, som ved Helligåndens hjælp kan forplante sig blandt deltagerne i gudstjenesten.

*Derfor byder vi særligt velkommen til dåbsgæsterne ved indledningen til dåben.

*Derfor udleverer vi et særligt tillæg til salmebogen med ekstra nutidige salmer og nogle særlige vekselbønner, som vi har fået lov af biskoppen til at indlede nadveren med.

*Derfor er der altid mulighed for en kop kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten med opfordring til at se præstens prædiken som et længere indlæg i den fortsatte samtale blandt kirkegængerne.

 

Henvend dig til Præsten, tlf. 74 45 62 05, for at blive kirkevært!