MENIGHEDSGUDSTJENESTER OG KIRKERVÆRTER
Svenstrup kirke

   
I Svenstrup kirke har vi en ordning med kirkeværter og menighedsgudstjenester.
Menighedsgudstjenesterne har fungeret siden 2007 og blev indført i samråd med præsten, dengang Peter Ruge og biskoppen.

Ordningen bliver brugt nogle gange i løbet af året, i forbindelse med præstens fridage eller ferie. Præsten melder ud i så god tid som muligt, hvornår der er brug for menighedsgudstjenester, hvorefter der kan meldes ind på hvilken søndag man kan deltage.

Når der holdes menigheds gudstjeneste er der altid to personer som medvirker, samt organisten, kirkesangeren og en kirkevært.

Gudstjenesten forberedes i samråd med de to personer, som har meldt sig til en given søndag, organisten og kirkesangeren.

Liturgien er fastlagt og er næsten identisk med vores normale højmesse, dog er der aldrig hverken dåb eller nadver ved disse gudtjenester hvor præsten ikke medvirker.

Der skrives bl.a. prædiken over søndagens tekst og vælges salmer.

Tekstlæsning, prædiken trosbekendelse osv. fordeler i mellem jer.

Kirkeværtsordningen blev indført i 1990`erne, da kirketjeneren, gennem mange år holdt op. Kirkeværterne består af en gruppe frivillige, som skiftes til at påtage sig kirketjenerens opgaver.

De tænder lys i kirken og på alteret, tager imod kirkegængere ved kirkedøren, udleverer salmebøger, viser folk tilrette og hjælper til ved kirkekaffen. De beder også indgangs- og udgangsbøn samt hjælper til ved nadveren, hvis de har lyst til det.

Bønnerne der bedes af kirkeværterne, føles mere levende når de fremføres af forskellige mennesker, som hver især farver bønnens ord med det, de hver især kommer med. Kirkeværten bringer derfor hver gang noget nyt med til gudstjenesten, som derfor aldrig stivner i alt for faste rammer.

Det at være kirkevært gør, at man føler sig mere ”hjemme” i kirken og gudstjenesten føles mere som et fælles anliggende.Derfor bidrager kirkeværts ordningen til en gudstjenestepraksis, hvor menigheden er langt tydeligere til stede i kirken. Dette medvirker til, at kristendommen/åndens tilstedeværelse ikke bare er præstens ansvar, men alles. Herved skabes en stemning i kirken, der betyder at der er plads til alle.

Har du lyst til at være kirkevært eller bare høre om ordningen er du velkommen til at kontakt Svenstrup menighedsråd.