Meddelelser fra præsten

 

 

Fremover har dåbs-forældre mulighed for at vælge dåbs-salmen til deres barns dåb i Svenstrup Kirke. 

Hjælp til forslag kan hentes hos præsten og/eller på følgende hjemmeside:

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/

   

  

Flytning af konfirmationsdato

Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er blevet vedtaget i menighedsrådet i foråret, 2018, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fastholdelse af konfirmation på Palmesøndag.  

  

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk efteruddannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være muligt for præsten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder også at konfirmationen ville være blevet flyttet i det år under alle omstændigheder.

  

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde til undervisning alle tre lørdage, som er nødvendige udover den almindelige undervisning for at leve op til den nuværende krav af antal lektioner. Flytningen af dato vil derfor også give lidt mere fleksibilitet, så de ikke med det samme kommer til at stå overfor en afvisning pga. for meget fravær. 

  

Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fire år frem:

  

2020 – Palmesøndag, 5 april

2021 – Bededag, 30 april

2022 – Bededag, 13 maj

2023 – Bededag, 5 maj