Menighedsrådet 2020 til 2024Formand:
 
Leo Vindahl Olsen
Nørreskovvej 37, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211              
leovindahl@gmail.com
 


Næstformand
og kontaktperson:
Klaus Have Hansen
Egebjergvej 15,
6430 Nordborg
Tlf: 7441 5783 /  4016 6133
khavehansen@gmail.com


Kirkeværge:
Karin Stavski
Sandvigvej 7, Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 7445 9213 / 6128 9213                        
kbstavski@gmail.com
 


Medlem:
Maja Jørgensen
Vestermarken 25, Stevning
6430 Nordborg
Tlf:  7445 9116  /  2547 0050
Majamajavestermarken25@gmail.com
Kasserer:
John Svane Christensen
Østermarken 29. Stevning
6430 Nordborg
Tlf:  +491722314463  /  2016 4711
john@svanechristensen.dk


Medlem:

Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com


Sognepræst
Casper M. Rojahn
Kalvehavevej 3, Svenstrup

6430 Nordborg

Mail: casro@km.dk

Tlf.: 2167 7205


 


Kirkebogsførende præst
Kitty Hovgaard
Gammel Guderup 24

6430 Nordborg
Mail: khj@km.dk

Tlf.:  7445 8490 / 2963 5924


 
  Suppleant:
Agnes Nielsen
Mølletoften 22, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 4098 9289
nielsen@moisen.net
 

 
Graver:
Torben Nielsen
Ugebjergvej 20, Svenstrup
6430 Nordborg
7445 6302 / 6163 0990
tnielsen360@gmail.com
Organist:
Peter W. Ross
Brogade 7
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 0404
peter.ross@email.dk
Regnskabsfører:
Det Fælles Regnskabskontor
Ringgade 98A
6400 Sønderborg
Bygningskyndig:
Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com

  

 

   

Menighedsråds møder:

   
2021
  

17. august
09. september
12. oktober
10. november

Møderne afholdes i Konfirmandladen  kl. 18.30