Corona og kirkeliv
   

Kirkelivet i Svenstrup Sogn er stadig præget af corona-situationen – dog i mindre grad, end det har været længe. Netop nu i skrivende stund er der sket en lempelse af de mange restriktioner, idet vi er vendt tilbage til forholdene, som de var før jul.
     
Det betyder bl.a., at kravet om, at en gudstjeneste højest må vare ½ time, ophæves. Der er åbnet for fællessang. Der holdes mindst 2 meters afstand, hvis der synges. Arealkravet er lempet fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person, så der nu må være 48 personer i kirken. Reglerne omkring sprit og mundbind gælder dog stadig, ligesom vi fortsat viser hensyn til hinanden. Men alt i alt nogle væsentlige skridt i retning af normaliserede forhold – til megen glæde for de fleste.

   
Konfirmanderne har siden jul kunnet mødes i kirken små tre kvarter hver torsdag, hvor vi har fået en lille snak, fremsagt trosbekendelsen i fællesskab, bedt Fadervor sammen og blevet velsignet. Desuden har de unge fået en lille opgave med hjem, som de skulle aflevere den efterfølgende torsdag.
   
De sidste 4 undervisningstimer er nu flyttet over i konfirmandlokalet, og torsdag d.29.april stopper undervisningen. Herefter er der udsigt til en forhåbentlig dejlig festdag lørdag d.14.august, hvor de unge vil blive konfirmeret i Svenstrup Kirke. Vi håber selvfølgelig, at der til den tid er blevet helt normale tilstande igen.

   

Det seneste år har lært os, at der med coronaen pludselig kan indløbe nye, uventede meddelelser fra myndighederne. Vi håber og tror dog, at vi nu har lagt det værste bag os. Ved evt. ændringer i ovenstående kan man holde sig underrettet via kirkens hjemmeside.  

   

   

Tak for en god tid
   

I knap 7½ måned har jeg fået lov til at virke som sognepræst i Svenstrup Sogn. Lad mig derfor benytte denne lejlighed til at udtrykke en stor og varm tak for en god tid. For mig har det været en udelt glæde og fornøjelse at varetage de opgaver, som nu engang hører ind under præstens arbejde.
    
Først og fremmest har jeg glædet mig umådelig meget over at gøre tjeneste i sognets smukke kirkerum. Men desuden har samarbejdet med menighedsrådet og med de faste medarbejdere ved kirken været en sand fornøjelse for mig. Jeg føler virkelig, at vi har haft det godt med hinanden. Hertil kommer de mange venlige og behjertede mennesker, som jeg har været i forbindelse med både i kirken og ude omkring i sognet. Hvor er der mange, der har vist mig stor imødekommenhed, også selvom jeg kun var vikar for en tid.
    
Nu har menighedsrådet – sammen med Egen – valgt en ny sognepræst. Og jeg kan bare sige: når I tager imod Casper med samme åbenhed og venlighed, som I har taget imod mig, så kan kirkelivet i Svenstrup Sogn blive til megen lykke og velsignelse både for ham og hans familie og for jer alle sammen. Dette er i hvert fald mit store ønske for jer.
    
Hjertelig tak til jer alle for en god tid.

                                                                                               Med lyse forårshilsener

Frederik Birkler     

     

     

   

     

Kirkebogsførende sognepræst
   

Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.
  

Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk