Velkommen til Svenstrup Kirke 
Kom og hør et interessant foredrag om PATMOS

En spændende græsk klippø

Onsdag den 27. oktober klokken 19.00 i præstegården

Af Frederik Birkler

Frederik Birkler kommer på besøg i konfirmandlokalet ved Svenstrup præstegård.

Han har lovet at fortælle om - og vise billeder fra - en lille græsk klippeø ved navn Patmos, som hvert år besøges af tusinder af pilgrimme fra hele verden.

Øen byder på særdeles spændende seværdigheder. Den ligger i den østlige del af Ægæerhavet nær Tyrkiet. Det var her, apostlen Johannes år 95 e.Kr. sad i sin klippehule og modtog sin store vision. Patmos har sin helt egen atmosfære af stilhed og ro. Der hersker således en sjælden fred på øen, som bebos af 2-3.000 indbyggere.

Aftenens foredragsholder har opholdt sig her adskillige gange. Og som introduktion til en række fine billeder derfra vil han give et kort rids af den græsk-ortodokse kirkes særlige kendetegn og historie.

Vi håber på et godt fremmøde og et hyggeligt samvær.

Der serveres vanen tro kaffe og kage

Svenstrup menighedsråd

oooOOOooo  

 

Sognecafé i konfirmandladen efterår 2021
ved Svenstrup Præstegård.


Vi inviterer alle sangglade indenfor til hyggelige eftermiddage med sange fra Højskolesangbogen, fortælling , kaffe med kage og hyggeligt samvær.
 
Onsdag den 20. oktober kl. 14.30-16.00
Vi mødes igen til en hyggelig eftermiddag med sang, musik og fortælling.
•    Temaet er endnu ikke fastlagt. Annonceres senere
•    Der synges efterårssange.
•    Kaffe med kage til.
 
Velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se dig.
 
Menighedsrådet   
 

 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med
guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup.

 
     

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet