Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten:

 

 

Adventstiden, 1. søndag i advent – 4. søndag i advent:

Bibellæser-Ringen i Danmark.

Deres mission er at åbne Bibelen for alle gennem en fortrolighed med Bibelen i hverdagen. Dette sker igennem udviklingen af nye, kvalitetssikrede, digitale ressourcer til bibellæsning.

 

Jul og Nytår, Juleaften og Nytårsdag:

Børnesagens Fællesråd.

Her går støtten til julestipendier og efterfølgende rådgivning for økonomisk trængte eneforsøgere.

 

Vintertid, Helligtrekonger, Helligtrekongers søndag – Fastelavnssøndag:

Y’s Men Region Danmark.

Her vil pengene gå til hjælpe uledsagede flygtningebørn og unge, primært i Athen, Grækenland, med at få en uddannelse, et sted og bo, så de kan få et ståsted i livet.

Pengene vil også gå til en tilbygning til Trinity school i Tanzania, så der kan blive bygget et drengehus på skolen, så drengene har mulighed for at bo på skolen og få sig en uddannelse. Mange er børnene er forældreløse eller børn af enlige forældre, og de ville derfor normalt være overladt til sig selv.

 

Faste- og passionstid, 1. søndag i fasten – Langfredag:

Livsværk.

Pengene vil her gå til at skabe muligheder for udvikling og oplevelser for udsatte børn og unge i Danmark, i form af sommerlejre, legepladser eller andre former for aktivitetsmuligheder.

 

Forårstid, påske, Påskedag – Anden Pinsedag:

KFUM og KFUK i Danmark.

Deres formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

 

Trinitatis 1: Sommertid, Trinitatis- 8. søndag efter trinitatis:

Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Foreningen hjælper børn, unge og familier, der økonomisk og socialt har svære vanskeligheder, og som falder igennem det moderne effektive samfund.

 

Trinitatis 2: Høst, 9. søndag efter trinitatis – 16. søndag efter trinitatis:

Folkekirkens Nødhjælp.

Formålet er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Der bliver arbejdet for at hjælpe der, hvor nøden er størst i form af katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse.

 

Trinitatis 3: Efterår, Alle Helgen, 17. søndag efter trinitatis – Sidste søndag i kirkeåret:

KFUM’s Soldatermission

Pengene bliver brugt til at drive soldaterhjem forskellige steder i Danmark og et enkelt i Irak, hvor forsvarets personel kan få et pusterum.

 

NYT