Attester og navneændringer

 
Vedr. attester, navneændringer o.lign.
bedes man henvende sig til:

Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen Præstegård,
Gammel Guderup 24, 6430 Nordborg,

tlf. 74 45 84 90 eller på mail khj@km.dk