Fotografering

   

Fotografering og videooptagelser i kirken

 

Her i kirken kan vi godt forstå, at man har et ønske om at forevige de vigtige stunder i livet. Da disse stunder også finder sted i kirken, er det derfor naturligt, at folk gerne vil tage billeder ved de forskellige kirkelige handlinger. Vi har fra menighedsrådets side udarbejdet disse retningslinjer for at imødekomme disse ønsker om fotografering på en måde, der ikke er forstyrrende for ritualerne og de tilstedeværende.

Ved højmessen om søndagen er der ingen fotografering tilladt. Dette gælder også selvom, der er dåb i forbindelse med højmessen. Efter højmessen vil det være muligt for dåbsfamilien at tage alle de billeder de vil i kirken, og præsten stiller også gerne op til disse.

Til bryllupper, konfirmationer og eventuelt begravelser er fotografering tilladt. Dog må man kun tage billeder fra ens siddeplads nede på kirkebænken. Videofilmning er ikke tilladt. Ved bryllup og konfirmation vil der også her være mulig for at tage billeder inde i kirken efter ceremonien, og præsten stiller også gerne op her.

Med disse retningslinjer håber vi at kunne imødekomme folks ønsker om billeder af deres særlige dag i kirken på en måde, der ikke forstyrrer ritualet og stemningen.

 

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 8. juni 2021