Menighedsrådet 2020 til 2024Formand:
 
Leo Vindahl Olsen
Nørreskovvej 37, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211              
leovindahl@gmail.com
 
Næstformand
og kontaktperson:
Klaus Have Hansen
Egebjergvej 15,
6430 Nordborg
Tlf: 7441 5783 /  4016 6133
khavehansen@gmail.com


Kirkeværge:
Karin Stavski
Sandvigvej 7, Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 7445 9213 / 6128 9213                        
kbstavski@gmail.com

Medlem:
Agnes Rigmor Nielsen
Mølletoften 22, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf:  4098 9289
nielsen@moisen.net


Kasserer:
John Svane Christensen
Østermarken 29. Stevning
6430 Nordborg
Tlf:  +491722314463  /  2016 4711
john@svanechristensen.dk


Medlem:

Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com


Sognepræst
Casper M. Rojahn
Kalvehavevej 3, Svenstrup

6430 Nordborg

Mail: casro@km.dk

Tlf.:  2167 7205
 


Kirkebogsførende præst
Kitty Hovgaard
Gammel Guderup 24

6430 Nordborg
Mail: khj@km.dk

Tlf.:  7445 8490 / 2963 5924

 
Suppleant:
Pt. ingen suppleanter
 
 
 
Graver:
N.N.
Kalvehavevej 1,
6430 Nordborg

Tlf. 7445 6302 / 6163 0990
Mail: graver@svenstrupkirke.dk
 
Organist:
Peter W. Ross
Brogade 7
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 0404
peter.ross@email.dk
Regnskabsfører:
Det Fælles Regnskabskontor
Ringgade 98A
6400 Sønderborg
Bygningskyndig:
Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com

  

 

   

Menighedsråds møder:

   
2022
Ondsag d. 12. januar
Onsdag d.  09 februar
Onsdag d.  09 marts
Onsdag d. 06. april
Torsdag d. 05. maj
Torsdag d. 09. juni
Torsdag d. 18. august
Torsdag d. 15. september
Tirsdag d. 11. Oktober
Onsdag d. 09. november

Møderne afholdes i Konfirmandladen  kl. 18.30