Kirkebogsførende sognepræst
   

Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.
  

Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk